Trätavlor

Motiven är omsorgsfullt målade av Ingela Dahlgren. Originalen målas oftast med akrylfärg på linneduk. Därefter fotograferas originalmålningen i studio av professionell fotograf för bästa möjliga bildkvalitet innan de används för att skapa olika produkter såsom konsttryck i begränsad upplaga eller designprodukter. I möjligaste mån sker produktionen i Sverige, i vissa fall i annat land inom EU. Motiven på designprodukterna skiljer sig oftast lite från originalmålningarna eftersom motiven beskärs och redigeras. Motiven tillhör konstnären Ingela Dahlgren och är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att det är olagligt att kopiera motiven för eget eller kommersiellt bruk. Konstnären förbehåller sig rätten att använda motiven av sålda originalmålningar i designproduktioner, i sin marknadsföring och på utställningar. All rights reserved © Ingela Dahlgren